ความเห็น 22659

คิดให้ดัง และวาดให้เป็นรูป

Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

เรามัก...พูด

เรา.."ฟัง"..น้อย..?

หาก "นิ่ง"..ฟัง..

เราจะเข้าใจ...คนที่พูดมากขึ้น

เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...

เราควร..ฟัง-พูด อย่างสมดุล

หาใช่ให้ใครผูกขาดเวทีอยู่ฝ่ายเดียว