ความเห็น 225723

ผู้ดู ผู้เป็น

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์มากที่ให้ความกระจ่างครับ ถ้าอาจารย์มีสภาวะธรรมแปลกๆขอลปรรด้วยครับ