ความเห็น 2255778

ครูดีในดวงใจ...

ประภา วิทยถาวรวงศ์
IP: xxx.26.58.1
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นครูที่ปฏิบัติตนคิดว่าเหมาะสมกับความเป็นครูแล้วแต่พออ่านครูดีในดวงใจทำให้คิดว่ายังต้องเป็นครูดีในดวงใจของศิษย์ให้ได้ซักคน คติประจำใจ ฝึกตนเองดีแล้วจึงสอนผู้อื่นได้