ความเห็น 2255666

194.น้ำใจใครก็บังคับกันไม่ได้

ป๊ะที่บ้านสุ ที่ไปรษณีย์เขาก็รวบรวมเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขอนแก่น สุก็ประชาสัมพันธ์ให้เปรษณียือยู่เหมือนทางวิทยุ คนที่ไป  ไปรษณีย์ ก็สามารถหยอดเงินลงในกล่องช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ขอนแก่นก็มีน้ำท่วมบางแห่งเช่นกันคะ

ส่วนการนำเงินไปมอบแบบไหนนั้น สุก็ไม่ได้เจ้ากี้เจ้าการถามคะ คิดว่าคงจะถึงมือผู้ลำบากอยู่คะ เงินทองไม่อยากยุ่งเลยคะ แต่ก็ห่วงพี่น้องคนลำบากทุกๆๆคนคะ  เขาก็คงจะห่วงเหมือนกัน