ความเห็น 2252415

เครือข่ายชุมชนลูกหลานฟันดี อำเภอสระใคร

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • แวะมาชื่นชมกิจกรรมดีๆ เรื่องสุขภาพฟัน สำคัญจริงๆ เป็นสิ่งต้องดูแล
  • เห็นกิจกรรมเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายแก่การเข้าใจ เริ่มจาก พูดจาทักทาย ขยายความคิด ต่อด้วยให้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติ และวัดประเมินผล ขอให้เป็นชุมชนฟันสุขภาพดีครับ