ความเห็น 2252112

ดอกไม้ในโลกมืด

เขียนเมื่อ 
  • ขอชื่นชม คุณsha-รพ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี สิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ ชื่นใจทั้งผู้ให้ ดีใจทั้งผู้รับ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ