ความเห็น 225157

ผู้ดู ผู้เป็น

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์

  • อ่านบันทึกนี้ตั้งแต่วานนี้แล้วครับ  แต่ไม่ได้ตอบนะครับ
  • ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับ  เพราะเกี่ยวเนื่องกับการฝึกและการปฏิบัติอยู่มาก
  • เมื่อเกิดสิ่งที่มากระทบ(3กระบวนการ ผัสสะภายนอก--ภายใน ---วิญญาณ) ก็จะเกิดความรู้สึกชอบ  ไม่ชอบ  เฉยๆ(เวทนา) และการปรุงแต่ง(สังขาร) ...อีกหลายอย่างครับดูมันซับซ้อน 
  • ขอบอกว่าคนที่มาร่วมลปรร บันทึกนี้ล้วนเป็นแรงจูงใจให้ผมสนใจเรื่องธรรมะ เรื่องความดีงามมากขึ้นครับ  รู้สึกปีติขึ้นมา..ครับอาจารย์
  • เรื่องหนังสือ  หลวงปู่ฝากไว้  รู้สึกว่าเราแชร์หนังสือเล่มเดียวกันเลยครับ  ผมได้มา(แอบหยิบ) จากวัดที่หลวงปู่อยู่ที่สุรินร์ตั้งแต่อยู่ ม.4 แล้วครับ  ตอนนั้นทำกิจกรรมเป็นยุวพุทธที่นั่นครับ  เล่มนี้เวลาทุกข์ใจก็จะอ่านบ่อยๆ  ได้ประเด็นสั้นๆ  แต่ลึกซึ้งมากๆครับ