ความเห็น 2251192

การพัฒนาทักษะชีวิต

ครูสุ
IP: xxx.27.132.236
เขียนเมื่อ 

สิบทักษะชีวิตที่จัดกิจกรรมเป็นหกระดับชั้น มีรายละเอียดไหมคะ กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่เพือนำไปใช้กับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะ