ความเห็น 2250234

ความซื่อสัตย์ (Integrity) ในการทำงาน

เขียนเมื่อ 

*** แวะมาเรียนรู้

*** หากความซื่อสัตย์เป็นวัฒนธรรมองค์กรได้...ประเทศชาติคงทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้วได้มาก