ความเห็น 22499

๑. สื่อเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิจัยกับกลุ่มปัจเจกและองค์กรท้องถิ่น

น้อง
IP: xxx.90.247.214
เขียนเมื่อ 

เข้ามาแวะอ่านบันทึกนี้เพราะชื่อ Blog น่าสนใจ

คุณวิรัตน์ก็มีประวัติและผลงานที่น่าชื่นชมมาก

 สุดท้ายอ่านบันทึกนี้แล้วน่าสนใจค่ะ...เป็นประสบการณ์ที่ดีคนที่ทำงานภาคสนามต้องศึกษา  ...การลงพื้นที่แม้จะส่งเอกสารโครงการและหนังสือติดต่อ  รวมทั้งโทรศัพท์ประสานงานก็ยังไม่ work น่าเป็นข้อคิดที่ดีโดยเฉพาะการทำงานกับชุมชน