ความเห็น 2249425

Aging Society จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป เมื่อ "อายุ ไม่เข้าใครออกใคร เกษตรกรต้องเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนแก่"

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ ประชุมนิเทศงานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ที่สุราษฎร์ 10 - 12 พย.ครับ