ความเห็น 2249355

ครูดีในดวงใจ...

รศ.ดร.มารุต ดำชะอม
IP: xxx.52.82.55
เขียนเมื่อ 

ค้นหาครูข้างนอกถูกหลอกเรื่อยไป ค้นหาครูข้างใน(ในตัวในใจของเรา)ไม่เท่าไรก็เจอ

เมื่อเรารู้จักตัวเองตามที่เป็นจริง เราก็รู้ว่า "เรา" เป็นเพียงสมมติบัญญัติ เพื่อทำหน้าที่แต่ละขณะตามที่ตกลงกันให้ถูกต้องในการดำเนินชีวิตร่วมกัน แท้จริงตัวตนของตนหามีไม่ เมื่เราถอนเอาสมมติออก โลกนี้ก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงไปเป็นกระแสของธรรมชาติ เช่นนั้นเอง

Associate Professor Dr. Marut Damchaom

The best research awardees of SEAMEO) 2002

Research Consultant at RDI, PNRU BKK.Thailand

Advisor of Mind Giver and Nirvana Mind Foundation

Advisor of Energy and Creativity Consultant Co., Ltd.

Mobile Phone : (66)0840992867

E-mail: [email protected]

1/2/4 Ramkhamhang 164 Minburi Bkk. 10510