ความเห็น 2249081

ดีเปรสชั่น(ฝนตก น้ำท่วม เกาะหมาก เกาะนางคำ มืดๆค่ำๆ ไม่จำเป็นไม่อยากไป)

ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน ย่อมฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการไปได้ครับ ยินดีด้วยครับที่ความช่วยเหลือเดินทางไปถึง