ความเห็น 2248690

Aging Society จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป เมื่อ "อายุ ไม่เข้าใครออกใคร เกษตรกรต้องเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนแก่"

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับคุณต้นกล้า
 • ข้อมูลนี้คือเรื่องจริงที่คนส่วนมากไม่ค่อยให้ความสำคัญ 
 • ไม่ว่าจะเป็นค่านิยม  นโยบายรัฐ  ฯลฯ ล้วนมีผลทั้งสิ้น
 • ผมเคยถามเด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายยุเกษตรกรประมาณ  100 คน
 • ถามว่าอนาคตใครจะมีอาชีพการเกษตรคือจะเป็นเกษตรกรบ้าง...?
 • มีเด็กยกมือเพียง 1 - 2 คนเท่านั้น.. (หลายๆ โอกาสผลก็ออกมาไม่แตกต่างกัน)
 • ยิ่งตอนนี้การปลูกฝังแนวคิดอาชีพการเกษตรไม่ว่าจะในระบบหรือนอกห้องเรียน(ที่บ้าน) น่าจะมีเพียงริบหรี่
 • เห็นด้วยกับทุกแนวทางแก้ไข..ต้องช่วยกันอย่างแข็งขันนะครับ
 • ส่วนผมก็ทำในทุกโอกาส เท่าที่จะทำได้ทั้งในและนอกหน้าที่การงาน
 • ขายแนวคิด  เน้นย้ำให้ทุกคนที่ได้พบเจอได้ตระหนักและภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร เพราะยั่งยืน..อิสระ พึ่งพาตนเองได้ เป็นนายตัวเอง
 • ฯลฯ
 • ขอบคุณมากครับ