ความเห็น 2248415

Aging Society จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป เมื่อ "อายุ ไม่เข้าใครออกใคร เกษตรกรต้องเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนแก่"

เขียนเมื่อ 

เจอโฆษณาของ สสส แล้วทึ่งครับ จริงด้วยแรงงานและที่ดินภาคเกษตรลดลง เราถูกส่งเสริมให้เรียนสูงๆ ไปเป็นเจ้าคนนายคน สุดท้ายก็ทำอะไรไม่เป็นครับ..