ความเห็น 2247998

194.น้ำใจใครก็บังคับกันไม่ได้

เขียนเมื่อ 

สลามครับท่าน เบ

ภาคใต้ตอนล่างเสียหายหลายจังหวัด พัทลุงก็เสียหายไม่น้อยครับ