ความเห็น 224312

ผู้ดู ผู้เป็น

เขียนเมื่อ 

เคยฟังมาว่า มีคนยกมือถามท่านดาไล ลามะ ว่า "ท่านไม่โกรธใครเลยเหรอ ไม่มีความโกรธเกิดขึ้นเลยเหรอ"

ท่านตอบว่า:  "มี...

แต่มา แล้วก็จับได้ แล้วก็ไป" 

คงเป็นแบบ

เกิดและดับในน้อยกว่าช่วงเสี้ยววินาที” 

อย่างที่อ.กล่าวไว้ค่ะ  : )