ความเห็น 224271

ผู้ดู ผู้เป็น

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ผศ. เพชรากร หาญพานิชย์ ที่ช่วยเสริมนะคะ จำได้ง่ายดีค่ะ หลวงปู่ท่านคิดได้เรียบง่ายและชัดเจนดีค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ