ความเห็น 224252

ผู้ดู ผู้เป็น

เขียนเมื่อ 

สติมา ทุกข์หนี

สติมี ทุกข์หมด

สติลด ทุกข์มา

(หลวงปู่วัดโพธิ์ ขอนแก่น ท่านกล่าวไว้ครับ)