ความเห็น 2242101

อัศจรรย์จริงหนอ โดยคนไม่ติดวัด

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วครับ กลิ่นของศีลนั้นหอมหวล

เพราะว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทางกายกรรม วจีกรรม

ศีลจึงหอมหวลมาก ขอรับ