ความเห็น 2241895

รายงานความก้าวหน้า วษท.ขอนแก่น

อาร์ต
IP: xxx.175.208.188
เขียนเมื่อ 

ddอาจารย์ที่รักทุกทาน กระผม จ่าสิบเอก เอกชัย อนันต์สลุง อตีดนักเรียนชั้น ปวช 3/10 คิดถึงที่เคยสร้างนักรบคนนี้หั้ยได้รับราชการและมีชีวิตที่สบายทุกวันนี้ หากแม้อาจารย์ท่านใดอยากนำนักเรียนมาทัศนศึกษาที่ หัวหินและประจวบคีรีขันธ์ กระผมยินดีที่จะเป็นธุรจัดหาที่พักเพื่อน้องๆๆครับโดยเฉพาะ อ.บังอร อ.ปิยวัฒ อ.จุฑาฐิติ และผมได้น้อมนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาขยายผลและต่อยอดให้ประชาชนชาว ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง เช่นทำ em เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีการเกษตรจะทำให้เหตุการในภาคใต้สงบใช้ไหมครับอาจารย์ จุฑา ครับผมยังจำได้ว่าติด ดิก อาจารย์ 1 เล่ม เพราะติด ขร กระผมรัชการมาึ7ปีแล้วต้องหาโอกาสเอาไปใช้อาจารย์ครับ โอกาสในครั้งนั้นได้สร้างนักรบในวันนี้ ______________________________ศิลดือ

จ.ส.อ.เอกชัย อนันต์สลุง

tel 0816786937