ความเห็น 2237379

บุญเสมอจึงเจอกัน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะครูแทน

มนุษย์มีความหลากหลาย อย่าไปอยากรู้เรื่องคนอื่นเลย เขาจะคิดอย่างไรก็ไม่ใช่เรา สติเป็นของเรา ลมหายใจเป็นของเรา ความคิดก็เป็นของเรา เรามิอาจไปเปลี่ยนความคิดของใครๆได้ นอกจากของตัวเราเองค่ะ