ความเห็น 2237233

บุญเสมอจึงเจอกัน

เขียนเมื่อ 

การได้พบกับคนดี การเสวนากับกัลยาณมิตรย่อมได้รับการช่วยเหลือ

ดีใจแทนแมวเหมียวที่เจ้าของเปี่ยมด้วยเมตตาครับ