ความเห็น 2233596

รำลึกนึกถึง GotoKnow

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ...พี่ชาญวิทย์
  • GotoKnow ให้อะไรมากมายค่ะ
  • ก่อนเข้ามาเป็นสมาชิกไม่เคยรู้จัก GotoKnow เลย  จนกระทั้งได้จัดโครงการอบรมผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง  ขณะนี้ได้จัดทำไปแล้ว 5 รุ่นแล้วค่ะ
  • และได้เชิญ ศ.ดร.จิระ หงส์ลดารมภ์  เป็นประธานฯ โครงการฯ และเป็นวิทยากรบรรยาย
  • ท่านนำเอา GotoKnow เข้ามาสอน โดยทำงานผ่านบล็อก ทำให้รู้จักและสนใจมาตลอดค่ะ
  • GotoKnow เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สิ่งที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยทำ ก็ได้เรียนรู้จาก GotoKnow
  • และที่สำคัญมากที่สุด ก็คือ ได้รู้จักทุกท่านใน GotoKnow  ต้องขอบคุณผู้ดูแลกระบบและได้มีการพัฒนาตลอดเวลา
  • ขอขอบคุณมากค่ะ