ความเห็น 2230367

เรื่อง "ทุกข์" ของคนงานเหมืองชิลี

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

     มาอ่านเรื่องราวในสังคมมนุษย์กับธรรมก่อนนอนค่ะ

                  

                              ทุกข์  สุข  เป็นสัจธรรมค่ะ