ความเห็น 2229675

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อคนยากจน

IP: xxx.207.175.91
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ แล้วนโยบายสาธารณะมีความสำคัญต่อ รัฐบาล และ ประชาชนยังไงคะ