ความเห็น 222830

เครื่องมือช่วยเลือกคน

เขียนเมื่อ 
P

ในชีวิตจริง เราอาจจะขอให้คนที่เราพบทำแบบทดสอบนี้ไม่ได้ ดังนั้นทักษะการอ่านคน จึงสำคัญกว่าการอ่านแผนภูมิ DISC ครับ

ชอบใจบรรทัดสุดท้าย....

เจริญพร