ความเห็น 2227859

ความจำ กับ ความคิด

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.173.38.134
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณศุภเศรษฐ

ขอบคุณครับที่ชม ผมว่าครูของคุณ เป็นครูที่สอนดีมาก แทนที่เขาจะใช้วิธี "บรรยาย" ว่า อะตอมนั้น ไม่มีใครเคยเห็น และอนุภาคที่ชื่ออิเล็กตรอนที่ว่งโคจรรอบนิวเคลียสของอะตอมนั้นก็ไม่มีใครเคยเห็น และสิ่งใดๆที่เราไม่สามารถเห็นได้ เราเรียกว่า "ทฤษฎี" แต่เขากลับให้เด็ก "สังเกต"ด้วยหู แล้ว "คาดเดา", "สันนิษฐาน", "พยากรณ์", "ทาย", "สมมุติฐาน" (จะเลือกใช้คำไหนก็แล้วแต่ภูมิของผู้ใช้) สมกับเป็นครูวิทยาศาสตร์แท้ คล้ายๆกับที่พระพุทธองค์เคยสอนองคุลีมาลย์ว่า "...เจ้าลองเด็ดใบไม้มาหนึ่งใบซิ แล้วฉีกออกเป็นสองซีก และให้เจ้าลองต่อเข้าให้เหมือนเดิมซิ องคุลีมาลย์ทำตาม ไม่สำเร็จ ทันใด เขาตาเบิกกว้าง ตกตลึง (ผมว่าเอง) ... " ข่าวเล่าว่า องคุลีมาลย์เอามาลัยนิ้วมือนั้นทิ้งขว้างไป แล้วขอบวชตั้งแต่บัดนั้น" ช่างเป็นวิธีสอนที่มหัศจรรย์เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว ดังนี้ ผมจึงว่าคุณได้ครูดี มิน่าเล่าศิษย์ของเขาจึงฉลาดเฉียบแหลม เรื่องของการสังเกตก่อนแล้วคิดนี้มีเล่ากันมากมาย เช่นอารคีมีดีสร้องยูเรก้าเมื่อสังเกตเห็นน้ำล้นออกมา นิวตันสังเกตเห็นลูกแอปเปิ้ลหล่นใส่หัว ก็คิดไปถึงใจกลางโลก แล้วคนต่อมาก็สันนิษฐานต่อว่า ถ้าใจกลางโลกเต็มไป้ด้วยหินเหล็กละลายและไหลวนแล้ว ก็เดาว่ามันจะต้องเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามหาศาล และเกิดแรงโน้มถ่วง แล้วเดาต่อไปว่า แรงนี้จะออกไปไกลมากเป็นสนามแม่เหล็กโลก กาลิเลโออายุยังไม่ถึงยี่สิบปีหรืออะไรนี่ก็สังเกตเห็นระฆังแกว่างไปมา ก็ทดลองต่อจนคิดเดาไปถึงจักรวาลว่า อริสโตเติ้ลผิดที่สอนว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ที่แท้ดวงอาทิตย์ ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นอุกาบาตหล่นชนโลก ก็คิดเดาว่า แกเล็กซี่เล็กก็คงจะวิ่งชนแกเล็กซี่ใหญ่ ฯลฯ ต้องสังเกต สถาบันที่สร้างครูขณะนี้ทำหรือเปล่า การสอนของเรายังล้าหลังจะโทษครูฝ่ายเดียวหาได้ไม่.... คุณยั่วผมให้ผมพูดมากไปแล้วนี่

ดร.ไสว