ความเห็น 2224181

เก็บมาเล่าจากเวทีเสวนา "คุณเอื้อ" ณ บ้านผู้หว่าน 1) บรรยากาศเป็นใจ

เขียนเมื่อ 

สถานที่ดีครับ แต่มีปัญหา "กลิ่น" คนนครปฐมเขามีฟาร์มหมูเยอะครับ

ผมเคยไปอบรมที่นั่นนานแล้ว เกียวกับการวางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครับ

คุณหมอยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานตื์เป็นวิทยากรหลัก ก่อนที่คุณหญิงกษมาจะมารับตำแหน่ง

เป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษา....นานไหมครับ...อิอิ