ความเห็น 2223799

น้ำในคลอง...

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังทุกระยะเลยค่ะ  คุณครู

ฝนก็ยังไม่หยุดตก  น้ำเหนือเขื่อนก็ยังปล่อยมาอยู่  สระบุรี  อยุธยา  คงคล้ายๆกันในตอนนี้  บ้านคุณครูเป็นอย่างไรบ้างคะ