ความเห็น 2223765

น้ำในคลอง...

เขียนเมื่อ 
Ico32
สวัสดีค่ะพี่krugui Chutima
น้ำจำนวนมากมายทั่วประเทศค่ะ
สุพรรณไม่พ้น  เพราะอยู่ในรัศมีน้ำ
น้ำจากภาคเหนือลงจากเขื่อนเจ้าพระยา