ความเห็น 2223527

น้ำในคลอง...

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ ครู ป.1
  • ที่บุรีรัมย์ ก็ท่วมเป็นบางอำเภอครับ เฉพาะอำเภอที่ติดแม่น้ำมูล และลำชี ครับ
  • ก็ขออย่าให้ท่วมสุพรรณครับ