ความเห็น 2222392

เรื่อง "ทุกข์" ของคนงานเหมืองชิลี

เขียนเมื่อ 

นำเรื่องนี้มาเล่าช้าไปหน่อยค่ะ เลยไม่ค่อยเข้ากับสถานการณ์สักเท่าไหร่