ความเห็น 2220637

การทำงานกับคนที่แตกต่างอย่างมีความสุข

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณแนวคิดดีๆ ที่ทำให้ผมต้องพัฒนาทักษะชีวิตการทำงานร่วมกับคนหลายกลุ่มในที่ทำงานแล้วหละครับ