ความเห็น 221328

เก็บความรู้คุณกิจจากงานนิทรรศการศึกษาธิการสัญจรมาเล่าต่อ ตอนที่ 2

เขียนเมื่อ 

กระบี่อยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่กระบี่

ใช้กระบี่โดยไร้ใจ เท่ากับสังหารตนเอง