ความเห็น 22129

องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

อุบล วุฒิพรโสภณ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

Learning Organization

      การเรียนผ่านมาหลายเคล็ดวิชาแต่เพิ่งจะมาโดนเต็มๆ ก็เรื่องนี้ และเพิ่งจะได้รับทราบอย่างชัดเจนเมื่อได้เรียนกับอาจารย์ว่า Learning Organization นั้นเป็นอย่างไร เพราะเป็นสิ่งที่ได้ปฏิบัติอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ครบเต็มเท่าไรนัก และผมก็คิดว่าหลายองค์กรเป็นเหมือนกัน

On the job training & Learning on the work place เป็นสิ่งที่ทำอยู่ประจำเพราะเราเป็นองค์กรที่ทำงานเป็น routine จึงต้องฝึก และเรียนรู้ในเนื้องานของตัวเองเพื่อเพิ่มความชำนาญ เพิ่มทักษะในงานของตนให้มากขึ้น รวมถึงการที่จะเรียนรู้ข้ามสายงานไปจุดอื่นด้วย ในกรณีของ Life long learning & Knowledge based society ไม่ค่อยมีมากเท่าที่ควรเป็นเพราะเนื้องานไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยมากนัก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยเพราะต้องขึ้นอยู่กับหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่

         Learning Organization Models ที่เราใช้อยู่อาจจะไม่เป็นที่นิยมเท่าไรนักเพราะบังเอิญ  เราใช้ที่สอดคล้องกับของ David A. Gavin

  1. การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ เป็นการแก้ปัญหาแบบองค์รวม มีการคำนึงถึงทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในอนาคต และผลที่จะเกิดตามมาแล้วหาข้อสรุปที่ดีที่สุด แล้วเลือก
  2.  การทดลองใช้วิธีใหม่ๆ เป็นสิ่งที่เราทดลองใช้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้วิธีการใหม่แล้วมาเปรียบเทียบกับวิธีเดิมว่าวิธีไหนดีกว่ากัน แล้วเลือก
  3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตน และเรื่องในอดีต เป็นสิ่งที่สำคัญมาก สิ่งไหนที่พลาดก็นำมาแก้ไข ถึงแม้จะหลงลืมบ้าง ตกหลนบ้าง ยังผิดซ้ำก็มี (เพราะที่ผ่านมายังไม่รู้จัก KM) เราใช้วิธีนี้เพื่อลดปัญหาได้มาก
  4.  การเรียนรู้จากประสบการณ์ และวิธีการที่ดีที่สุดของผู้อื่น เราจะทำถ้าเรารู้ แต่ต้องนำมาเปรียบเทียบกับของเดิมว่าใครเจ๋งกว่ากัน วิธีไหนเร็วกว่า ประหยัดกว่า ดีกว่า แต่ที่สำคัญต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของเราด้วย
  5. การถ่ายทอดความรู้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผมคิดว่าทุกองค์กรต้องทำเหมือนกันหมด โดยเฉพาะองค์กรภาคเอกชน ยกเว้นภาคราชการบางครั้งอาจต้องรออนุมัติ ต้องรอคำสั่งบ้าง
องค์กรผมต้องปรับวิธีการที่ทำอยู่เดิม ให้สอดคล้องตรงตามวิชาการมากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกการจัดการในองค์กรเพื่อให้หูตากว้างไกลขึ้น มีมุมองมากขึ้น มีการคิดแบบใหม่เพิ่มขึ้น ถ่ายทอดได้ง่ายและเร็ว เป็นการเพิ่มศักยภาพ และเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างดี