ความเห็น 2208

special education

อ.วิรัตน์ชัย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.86.221.147
เขียนเมื่อ 
ต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการครับ