ความเห็น 2207055

นอนไม่พอทำเราอ้วน(อีกแล้ว)

เขียนเมื่อ 

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องในภาพนี้ ถ้าทำเป็นประจำจะช่วยป้องกันปวดหลัง และทำให้กระดูกสันหลังแข็งแกร่งด้วยครับ...