ความเห็น 2207053

นอนไม่พอทำเราอ้วน(อีกแล้ว)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์และท่านผู้อ่านทุกๆ ท่านครับ... โดยเฉพาะท่าออกกำลังนี้เป็นท่าที่มีประโยชน์กับพวกเรามากๆ เลย