ความเห็น 220704

เครื่องมือช่วยเลือกคน

เขียนเมื่อ 
แล้วเวลาสอบสัมภาษณ์นักศึกษาให้เข้าเรียน ควรดัดแปลงเอามาใช้ไม๊ค่ะ้