ความเห็น 220391

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

เขียนเมื่อ 

ผมกำลังสงสัยเรื่องพระกับบุหรี่...พอดีพระอาจารย์ก็กล่าวถึง...

 

เคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าพระอริยะเจ้าหลายองค์ก็สูบบุหรี่...หรือว่าการติดบุหรี่ไม่เกี่ยวกับการบรรลุธรรม???