ความเห็น 2201968

จิตประภัสสร (รวมคำบรรยายของท่านพุทธทาส)

ชอบประโยคนี้จังเลย "กิเลสคืออาคันตุกะเข้ามาเยือน" คำสอนท่านพุทธทาสลึกซึ้ง แต่เข้าใจง่าย