ความเห็น 2198980

คำคล้องจอง 1

เขียนเมื่อ 

เป็นงานผลงานที่เป็นขั้นพื้นฐานในการแต่งคำประพันธ์ที่นักเรียนสามารถแต่งคำปีพันธ์ขั้นพื้นฐานที่ดีมาก

ประจบ