คำคล้องจอง 1

คำคล้องจอง

ใบความรู้  เรื่อง  คําคล้องจอง

คำคล้องจอง  คือ  คำที่มีสระเสียงเดียวกัน  และมีคำในมาตราตัวสะกดเดียวกัน

แต่พยัญชนะต้นต่างกัน  อาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้ 

               คำคล้องจองสระ  หมายถึง  คำที่มีเสียงสระเดียวกัน  เช่น

                     สระอะ  ได้แก่  กะ  ขะ  จะ  ดะ  ตะ  ปะ  อะ  คะ

                     สระอา  ได้แก่  กา  ดา  นา  ยา  ขา  สา  หา

                     สระอี  ได้แก่  ชี  ดี  ที  ปี  ผี  มี  รี  วี  สี 

                     สระอู  ได้แก่  งู  ดู  ปู  รู  กู้  สู้  หู  ขู่

                     สระเอา  ได้แก่  เก้า  เข้า  เรา  เดา  เสา

                     สระไอ  ได้แก่  ไอ  ไป  ได้  ไม่  ไว้  ไข่  ไอย  อัย  ได          

                 คำคล้องจองสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตราเดียวกัน  เช่น

                                คำคล้องจองที่สะกดด้วยมาตราแม่  กง  คือ  คำ  พยางค์ที่มีตัวสะกดด้วย  ง  ได้แก่

     ลิง  คล้องจองกับ  ยิง  วิ่ง  กลิ้ง  หญิง  จริง 

     ดัง  คล้องจองกับ  วัง  นั่ง  รั้ง  ครั้ง  คลัง

     เมือง  คล้องจองกับ  เรื่อง  เปลือง  เคือง  เครื่อง  เชื่อง

                                คำคล้องจองที่สะกดด้วยมาตราแม่  กน  คือ  คำ  พยางค์ที่มีตัวสะกดด้วย  น  ได้แก่

     กลอน   คล้องจองกับ  ขอน  ดอน  ต้อน  ถอน  ซ้อน

     กลิ่น     คล้องจองกับ  กิน  ลิ้น  ปลิ้น  อิน  หิน

     เหมือน  คล้องจองกับ  เรือน  เลื่อน  เพื่อน  เฉือน  เกลื่อน

 คำคล้องจอง  1  พยางค์            

                คำที่ออกเสียงครั้งเดียว  มีเสียงสระเดียวกัน  มีมาตราตัวสะกด

เดียวกันส่วนรูปและเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้  เช่น  กลอน  ขอน 

รอน  ซ้อน  งอน  ดอน

คำคล้องจอง  2  พยางค์            

 

แผนผังคำคล้องจอง  2  พยางค์

 

        คำคล้องจอง  2  พยางค์  คือ  พยางค์ท้ายของกลุ่มคำหน้า  มีเสียงคล้องจองกับ

พยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำหลังที่อยู่ถัดไป

ตัวอย่าง  คำคล้องจอง  2  พยางค์

  

                 คำคล้องจอง  3  พยางค์            

  แผนผังคำคล้องจอง  3  พยางค์

 

                 คำคล้องจอง  3  พยางค์  คือ  กลุ่มคำ  3  พยางค์  ตั้งแต่  2  กลุ่มขึ้นไป  ที่พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำหน้า  มีเสียงคำคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่  2  ของกลุ่มคำหลังที่อยู่ถัดไป

ตัวอย่าง  คำคล้องจอง  3  พยางค์

 

คำคล้องจอง  4  พยางค์   

 แผนผังคำคล้องจอง  4  พยางค์

                คำคล้องจอง  4  พยางค์  คือ  กลุ่มคำ  4  พยางค์  ตั้งแต่  2  กลุ่มคำขึ้นไป  ที่พยางค์ท้ายของกลุ่มคำหน้า  มีเสียงคล้องจองกับ  พยางค์ที่  2  หรือพยางค์แรก  หรือพยางค์ที่  3 ของกลุ่มคำหลังที่อยู่ถัดไป

ตัวอย่าง  คำคล้องจอง  4  พยางค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานความเห็น (15)

เป็นงานผลงานที่เป็นขั้นพื้นฐานในการแต่งคำประพันธ์ที่นักเรียนสามารถแต่งคำปีพันธ์ขั้นพื้นฐานที่ดีมาก

ประจบ

IP: xxx.172.223.132
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานวิชาภาษาไทยที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและนักเรียนมากค่ะ

หญิง
IP: xxx.205.11.92
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจ

IP: xxx.171.172.133
เขียนเมื่อ 

.3..........33333333333333333333333333333333355555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

มะนาว
IP: xxx.168.78.159
เขียนเมื่อ 

หนูอยากเรียนเก่งทำอย่างไรถึงจะเรียนได้ดีค่ะ

ชนิดา
IP: xxx.180.220.241
เขียนเมื่อ 

หู่

รัน
IP: xxx.93.131.192
เขียนเมื่อ 

น้ารักคะ

คุณานนต์ ขุนศรี
IP: xxx.173.182.228
เขียนเมื่อ 

ไม่มี ง

คุณานนต์ ขุนศรี
IP: xxx.173.182.228
เขียนเมื่อ 

ตอบกลับด้วยนะครับ

วันทนา
IP: xxx.0.249.103
เขียนเมื่อ 

ารมสาร

ด.ช.สิงหนาท เปรมปรี
IP: xxx.53.161.105
เขียนเมื่อ 

รักกบ

ด.ช.สิงหนาท เปรมปรี
IP: xxx.53.161.105
เขียนเมื่อ 

เต้ยรักกบมาก

krodis kjsyy4e
IP: xxx.1.146.229
เขียนเมื่อ 

dotleppflwqqwe

 

ชนม์นิภา แววพา
IP: xxx.25.76.192
เขียนเมื่อ 

ดีจังค่ะเป็นการฝึกเขียนคำคล้องจองจากง่ายไปหายาก

กุนิ
IP: xxx.173.27.205
เขียนเมื่อ 

เย้ดแม่อีเปต


คำสำคัญ (Tags)

#คำคล้องจอง

หมายเลขบันทึก

392713

เขียน

10 Sep 2010 @ 14:31
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 23:30
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก