ความเห็น 2196633

วีระ พรหมอารักษ์

IP: xxx.26.178.212
เขียนเมื่อ 

ผ่านมาเจอเข้า ท่านวีระ ได้ส่งผลงานวิชาการ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

เป็นเพื่อนกัน นางถนอมจิต จันฤาชัย ได้ส่งผลงานวิชาการเป็น รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ผลงานท่านได้เรียกตรวจแล้วหรือยังคะ ขอบคุณคะ