ความเห็น 218565

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

เขียนเมื่อ 

ทีแรกผมเห็นว่ามีคนบ่นเรื่องคาถาบาลีฟังไม่รู้เรื่อง...ไม่มีใครแปลให้ฟัง(โดยเฉพาะอาจารย์หมอบุญชัยจะขอความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์)...

มาคราวนี้พระอาจารย์ของกระผมแปลจากภาษาไทยเป็นบาลีให้เลย...

สุดยอดครับ....คราวหลังผมจะขอบ้าง...อิอิ