ความเห็น 21739

ชื่อ-นามสกุลผู้ใช้

Dr.Ka-poom
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ขอสนับสนุน..ในสิ่งที่เป็นตัว"ตน"..ชัดเจน

ในเวทีเสมือน...แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้คะ