ความเห็น 2173464

เด็กคิด :โหวตหน่อยค่ะ "การนับถือ 2 ศาสนาเป็นไปได้หรือไม่"

เขียนเมื่อ 

ทาง ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง) ขอขอบคุณ คุณทัศนีย์ อุทุมพร ผู้ใหญ่ใจดีที่มอบเงินให้นางสาว นิศากร เหลาทอง นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ เด็กหญิง ชลดา ธิมาชัย นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งสองคนเป็นเงินมูลค่า 1,000 บาท ขอกราบขอบพระคุณแทนเด็กๆ ทั้งสองคน มา ณ โอกาสนี้ครับ