ความเห็น 2172791

เด็กคิด :โหวตหน่อยค่ะ "การนับถือ 2 ศาสนาเป็นไปได้หรือไม่"

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณ ณัฐรดา ผมได้อ่านคำตอบของเด็กๆ แล้ว ตัดสินใจยากครับว่าจะให้ใคร แต่ผมมีความคิดที่เหมือนๆ กับ เด็กหญิง ชลดา ธิมาชัย ครับ ว่าเรื่องการนับถือ 2 ศาสนา นั้น เป็นไปได้ยาก หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะศาสนา บางศาสนา ต้องนับถือศาสนานั้นๆ เท่านั้น เช่น ถ้าผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลามไปแต่งงานหญิงที่นับถือศาสนาพุทธ ผู้หญิงก็ต้องเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามกับชายที่แต่งงานด้วย
     อย่างเช่น กรณี นักร้อง คุณเป้ ไฮร็อค แต่งงานกับ คุณ วรรณษา คุณษา ก็ต้องเปลี่ยนศาสนาไปเป็นอิสลาม กับคุณเป้ เป็นต้น
     ดังนั้น ผมขอ โหวด ให้ เด็กหญิง ชลดา ธิมาชัย นักเรียนชั้น ป. 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้างคำแดง)