ความเห็น 21716

ชื่อ-นามสกุลผู้ใช้

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

ระบบในเวอร์ชันเดิมนี้ หนึ่งบล็อกจะมีผู้บันทึกได้หนึ่งคน หมายถึง มีหนึ่งชื่อผู้ใช้ การจะทำให้ส่วนราชการมาเป็นเจ้าของบล็อกเองคงไม่ดีคะ เพราะก็จะเหมือนกับว่า คุณจุรีรัตน์ให้คนเข้ามาจัดการบล็อกอื่นๆ ของคนได้ด้วย

แต่ในเวอร์ชันที่สองที่กำลังพัฒนาอยู่นี้ จะทำให้หนึ่งบล็อกสามารถเขียนได้หลายคน เรียกว่า Collaborative blog คะ หรือ one blog - multiuser คะ

รอต่ออีกหน่อยนะคะ แล้วค่อยให้ส่วนราชการเข้ามาเขียนในบล็อกที่คุณจุรีรัตน์สร้างไว้แล้ว